KANCELARIA

Witam Państwa na stronach internetowych mojej Kancelarii.

W swojej pracy kieruję się zasadą, że wykonywanie zawodu adwokata nie może sprowadzać się do zwyczajnego wykonywania pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej, ale przede wszystkim jest świadczeniem pomocy prawnej na najwyższym merytorycznym i etycznym poziomie, z pełną gwarancją zachowania w tajemnicy przekazanych informacji, na rzecz osób, które takiej pomocy potrzebują.

Taką właśnie pomoc prawną – polegającą głównie na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych, a w szczególności zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych - oferuję Państwu w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej.

Tradycyjnie domeną zawodu adwokata jest świadczenie pomocy prawnej w sprawach karnych, w szczególności obrona w sprawach o przestępstwa, wykroczenia i w postępowaniu wykonawczym, jak również reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem i właśnie w tych dziedzinach prawa specjalizuję się w ramach moich zainteresowań zawodowych i głównych obszarów prowadzonej praktyki adwokackiej.

Ponadto oferuję pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach gospodarczych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zakres działalności.

Każdą powierzoną mi sprawę prowadzę z najwyższą starannością i rzetelnością, zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi mnie jako adwokata oraz zrozumieniem oczekiwań Klienta.

Zasady wynagrodzenia za świadczone przeze mnie usługi ustalane są bezpośrednio z Klientem, w zależności od rodzaju, stopnia zawiłości zleconej sprawy i nakładu pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Honorarium adwokackie.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka kieruje się najlepiej rozumianymi tradycyjnymi wartościami i zasadami Adwokatury przy równoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających komunikację z Klientem i merytoryczne opracowanie powierzonych spraw.

Z poważaniem

Adw. Sabina Moruś-Budny