O MNIE

W roku 2003 ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2009 odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod patronatem adw. Jacka Szymańskiego, a po złożeniu egzaminu adwokackiego z oceną bardzo dobrą uzyskałam wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Wykonywanie zawodu adwokata i prowadzenie własnej Kancelarii Adwokackiej jest realizacją moich wieloletnich marzeń i planów, do realizacji których dążyłam już od czasu nauki w szkole średniej. Od początku moich doświadczeń zawodowych miałam kontakt z pracą w kancelarii prawnej, uczestnicząc w praktycznym stosowaniu prawa w interesie obsługiwanych Klientów – początkowo w trakcie studiów jako praktykantka w Kancelarii, po ukończeniu studiów na stanowisku prawnika z dużym stopniem samodzielności w zakresie opracowywanych spraw, a następnie w trakcie aplikacji adwokackiej wykonując prawie wszystkie czynności właściwe wykonywaniu zawodu adwokata pod kierunkiem mojego Patrona adw. Jacka Szymańskiego.

W toku moich prawie dziesięcioletnich doświadczeń zawodowych związanych z praktycznym stosowaniem prawa, nabyłam wszechstronnego doświadczenia w prowadzeniu spraw głównie z zakresu prawa karnego (obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem), cywilnego (odszkodowania i zadośćuczynienia, umowy ubezpieczeniowe, prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze, odpowiedzialność kontraktowa), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także gospodarczego i administracyjnego.

Moja pasja - także pozazawodowa - to oczywiście prawo, a ponadto narciarstwo, podróże, architektura, motoryzacja i kino.